TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Tunniplaan ja päevakava

Tunniplaan 

Tunniplaan on SIIN

Õppetundide ning söögivahetundide algus- ja lõpuajad               

1T, 1P, 2T, 2P, 3T, 3P, 4T, 4P klassid

        1. tund                       8.15 – 9.00
        2. tund                       9.10 – 9.55
            3. tund                       10.05 – 10.50
            4. tund                       11.10 – 11.55
            5. tund                       12.05 – 12.50
            6. tund                       13.00 – 13.45
            7. tund                       14.00 – 14.45
            8. tund                       15.00 – 15.45


5T, 5P, 6T, 6P,  7T, 7P, 8T, 8P, 9T, 9P klassid
            1. tund                       8.15 – 9.00
            2. tund                       9.10 – 9.55
            3. tund                       10.05 – 10.50
            4. tund                       11.00 – 11.45
            5. tund                       11.55 – 12.40
            6. tund                       13.00 – 13.45
            7. tund                       14.00 – 14.45
            8. tund                       15.00 – 15.45           

Apteegi koolimajas on söögivahetunni algus:
10.45 - 1P, 1T, 2P, 2T
11.45 - 3P, 3T, 4P, 4T

Rüütli koolimajas on söögivahetunni algus:
10.45 - 5P, 5T, 6P, 6T, 7P
11.45 - 7T, 8P, 8T, 9P, 9T


KOOLI PÄEVAKAVA

TALLINNA TOOMKOOLI PÄEVAKAVA JA TÖÖKORRALDUS KOOLIPÄEVA AJAL

Tallinna Toomkooli päevakava koosneb õppetööst, huvitundidest, ainetunnivälisest tegevustest ja õppekava toetavatest ühisüritusest.

1. Ettevalmistus koolipäevaks
1.1 Koolimaja uksed avatakse kell 7.45.
1.2 Tundideks ettevalmistus, vajadusel konsultatsioonid aineõpetajatega, info edastamine kooli personalile kell 7.45 – 8.05
1.3 Õppetöö algab 8.15.
1.5 Õpetaja on kohal hiljemalt 10 minutit enne oma tunni algust.

2. Õppetöö
2.1 Õppetöö algusest annab märku õpetaja.
2.2 Õppetunni lõpetab õpetaja.
2.3 Õppetunnid toimuvad järgmise graafiku järgi:
                      
          

1T, 1P, 2T, 2P, 3T, 3P, 4T, 4P klassid

        1. tund                       8.15 – 9.00
        2. tund                       9.10 – 9.55
            3. tund                       10.05 – 10.50
            4. tund                       11.10 – 11.55
            5. tund                       12.05 – 12.50
            6. tund                       13.00 – 13.45
            7. tund                       14.00 – 14.45
            8. tund                       15.00 – 15.45


5T, 5P, 6T, 6P,  7T, 7P, 8T, 8P, 9T, 9P klassid
            1. tund                       8.15 – 9.00
            2. tund                       9.10 – 9.55
            3. tund                       10.05 – 10.50
            4. tund                       11.00 – 11.45
            5. tund                       11.55 – 12.40
            6. tund                       13.00 – 13.45
            7. tund                       14.00 – 14.45
            8. tund                       15.00 – 15.45          

Apteegi koolimajas on söögivahetunni algus:
10.45 - 1P, 1T, 2P, 2T
11.45 - 3P, 3T, 4P, 4T

Rüütli koolimajas on söögivahetunni algus:
10.45 - 5P, 5T, 6P, 6T, 7P
11.45 - 7T, 8P, 8T, 9P, 9T 

2.4 Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit ning söögivahetunni pikkus vähemalt 20 minutit.

3. Pikapäevarühma tegevus
3.1 Pikapäevarühm 1- 4 klassini tegutseb E-N kell 13.00 – 17.30.
3.2 Enne pikapäevarühma õppetöö algust on vabategevus kooli ruumides või õues klassijuhataja/aineõpetaja valve all.
3.3. Vajadusel saavad õpilased olla pikapäevarühmas, kui nad ootavad oma huviringe.

4. Huvitegevus
4.1 Tallinna Toomkooli huviringid (nt laulukoor ja kandlering), milles osalevad erinevate klasside õpilased, toimuvad õppepäeva lõpus.
4.2.  MTÜ Miikaeli Ühenduse poolt pakutavad inglise keele huvitunnid toimuvad kõikidele Tallinna Toomkooli õpilastele õppepäeva jooksul.
4.3 Ringijuht teavitab õpilaste kooli esindamisest linnas/maakonnas/vabariigis klassijuhatajat ning koostöös direktoriga korraldab käskkirjalise vormistamise.

5. Korrapidamine
5.1 Korrapidaja õpetaja tööpäev algab kell 7.45.
5.2 Kooli tööpäeva aitavad korraldada korrapidaja õpetajad.
5.3 Korrapidaja õpetaja, koostöös klassijuhatajatega, tagavad korra hoidmise enne tundide algust, vahetundide ajal ja tundide lõppedes.

6. Kooli juhtimine
6.1 Kooli tööpäeva juhib direktor, tema äraolekul direktori poolt määratud töötaja.
 
7. Koolimajast lahkumine ja uste sulgemine
7.1 Peale koolipäeva lõppu kontrollib klassijuhataja/viimase tunni aineõpetaja, et kõik tuled on kustutatud, veekraanid suletud, aknad kinni ja uksed lukustatud.
7.2 Koolihoone valvesüsteemi lülitamise ja mahavõtmise eest vastutab korrapidajaõpetaja.