TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

TALLINNA TOOMKOOL

Üldtelefon koolimajades648 4881
E-posttallinna.toomkool@eelk.ee
Aadress
1.-4.klasside maja: Apteegi 3, 10146 Tallinn
5.-9.klasside maja: Rüütli 4, 10130 Tallinn

Juhtkond ja tugipersonal 

Egle Viilma, direktor, egle.viilma@eelk.ee
Heiki Haljasorg, õppealajuhataja, heiki.haljasorg@eelk.ee
Vilja Kutsar, assistent, tallinna.toomkool@eelk.ee 
Ingrid Soans, raamatupidaja, ingrid.soans@eelk.ee
Arho Tuhkru, kaplan, arho.tuhkru@eelk.ee 
Mari Heina, psühholoog, mari.heina@eelk.ee
Merje Schultz ja Marge Merdenson, perenaised

Kolleegium

Arho Tuhkru, Toomkoguduse õpetaja, kolleegiumi esimees ameti poolest, arho.tuhkru@eelk.ee 
Egle Viilma, direktor, kolleegiumi liige ameti poolest
Veljo Kaptein, lapsevanemate esindaja
Birgit Keerd-Leppik, lastevanemate esindaja
Silja Martin, lastevanemate esindaja
Heiki Haljasorg, õpetajate esindaja
Jüri Ehasalu, Kooli pidaja esindaja
Riivo Sinijärv, Kooli pidaja esindaja

Kolleegiumi koosseis kinnitatud Tallinna Toomkooli SA poolt 10.10.2019.

Õpetajad

 
 

 Konsultatsioonide ajad (enne kokkusaamist tuleb registreeruda õpetaja juures)

 • Tiiu Allikmaa, K kell 15.45-16.30 5.T klassis või selle kõrval õpetajate toas; R kell 14.45 5.T klassis või selle kõrval õpetajate toas.
 • Heiki Haljasorg,  R kell 15.00-15.45 Rüütli õppealajuhataja kabinetis
 • Kristiina Hermann,  R kell 13 4.p klassis; põhikool eelneval kokkuleppel Rüütli majas
 • Aet Hintsov,  T 14.00-14.45 Apteegi majas
 • Olga Izmailova, K kell 14.00 Rüütli majas keeleõpetajate tuba
 • Tiina Kallas,  T kell 15:00 Rüütli maja /keeleõpetajate tuba
 • Reet Klettenberg,  2. klassile K kell 14.45 Apteegis 2.t klassis; 8. klassile N kell 15-15.30 Apteegis 2.t klassis
 • Marget Kulo,  E kell 15.00 4.t klassis Apteegis
 • Kadri Liimal, E kell 15.00-15.30 Apteegi koolimajas ja K kell 15.00-15.30 Apteegi koolimajas
 • Mari Loit, Apteegis E 14.00-15.00 I korruse õpetajate tuba; Rüütlis T 14.45-15.30 väikeses õpetajate toas sekretäri kabineti kõrval
 • Tiina Lättemäe, N kl 14-15 9P klassiruumis
 • Mai-Liis Mäeväli, T kell 14.45-15.30 5.t klassis Rüütli koolimajas; K kell 13.50-14.30 1.p klassis, Apteegi koolimajas.
 • Kristin Oidsalu, E ja N kell 14.00-14.30 Apteegi I korruse õpetajate toas
 • Lee Raide, T 14:45-15:30 5.t klassis või selle kõrval õpetajate toas; N 14:30-15:30
 • Terje Rinne, T kell 15 Rüütli majas keeleõpetajate toas
 • Ahti Saares, R kell 14.00 Rüütli majas keeleõpetajate toas
 • Tiina Siedermann, E kell 15-16.30
 • Tähti Siinmaa, N kell 14.00 (1.t jaoks), N kell 15.00 1.t klassiruumis
 • Tuuli Urb, 2.P esmaspäeviti 13.00-13.45 Apteegi majaspõhikool eelneval kokkuleppel Rüütli majas
 • Anna-Kaisa Vita, E kell 15.45-16.30 Rüütli majas; K kell 14.00- 14.45 Apteegi majas
 • Lidia Uuselu, T kell 14.50 9.T klassis Rüütli majas
 • Egle Viilma,  T kell 15-15.45 ja K kell 14-14.45 Rüütli majas direktori kabinetis

NB! Ülejäänud õpetajate puhul toimuvad konsultatsioonid kokkuleppel.

Tervisenõukogu

 • Egle Viilma, nõukogu juhataja
 • Mari Heina, psühholoog
 • Terje Rüütli, kooliõde

Kooliõde

Terje Rüütli, telefon 562 00147, terje.ruutli@kth.ee 
Vastuvõtuajad Rüütli tänava koolihoones III korrus tervishoiu kabinetis:
esmaspäeval, neljapäeval ja paaris kuupäevadel kolmapäeviti 8.00- 16.00


TALLINNA TOOMKOOLI SIHTASUTUS

Registrikood: 90010671
Kontakttelefon: 644 4140
E-post: tallinna.toomkool@eelk.ee
Postiaadress: Apteegi 3, 10146 Tallinn
Juriidiline aadress: Toom-Kooli 6, 10130 Tallinn
LHV Pank: IBAN EE447700771003070586
SEB Pank: IBAN EE681010220202964222 


Tallinna Toomkooli Sihtasutus on kooli pidajaks koos kõige sellega kaasnevaga. Sihtasutuse ülesandeks on vajalike tingimuste loomine Tallinna Toomkooli tegevuseks. 

Sealhulgas:

 • Tallinna Toomkooli arendamine ja vajalike ruumidega kindlustamine, sh vajadusel ja võimalusel ajaloolise Tallinna Toomkooli hoone (Toom-Kooli 11) koolihoonena kasutusele võtmine;
 • tingimuste loomine õppetöö korraldamiseks Tallinna Toomkoolis;
 • Tallinna Toomkooli kooli kui kristlikele väärtustele toetuva üldhariduskooli õppe- ja huvitegevuseks vajaliku kirjanduse, inventari ja muude vahendite soetamine;
 • tingimuste loomine Tallinna Toomkooli õpilastele huvitegevuse korraldamiseks ning personalile erialaseks enesetäiendamiseks;
 • majandustegevuse korraldamine ja arendamine Tallinna Toomkooli õppe- ja huvitegevuse toetamiseks;
 • Tallinna Toomkooli raamatukogu arendamine.

Juhatus

Egle Viilma, juhataja
E-post: egle.viilma@eelk.ee

Nõukogu

Urmas Viilma (esimees), urmas.viilma@eelk.ee
Marko Tiitus 
Indrek Treufeldt 
Jüri Ehasalu
Olev Liivik
Kersti Nigesen
Hannes Võrno Toomkooli usuõpetuse tund

ANNETA TALLINNA TOOMKOOLILE

Tallinna Toomkooli tegevust saab igaüks toetada omapoolse annetusega kooli arveldusarvele.

Saaja: Tallinna Toomkooli Sihtasutus 

LHV Pank:                                         IBAN EE447700771003070586

SEB Pank:                                          IBAN EE681010220202964222
Selgitus: Annetus Toomkooli heaks”

Rahvusvahelisteks ülekanneteks vajalikud andmed:
IBAN: EE681010220202964222
Panga kood: BIC: EEUHEE2X
Panga aadress: SEB Pank
Tornimäe 2, Tallinn 15010

Korrespondeeriv pank: SEB Pank
Selgitusse märkida: “Annetus Toomkooli heaks” ja oma nimi.

Toomkooli avamisega seotud annetajate ja toetajate pikk nimekiri on leitav Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse koduleheküljelt  SIIT

NB! Kõigilt nimelistelt annetustelt tagastab Maksu- ja Tolliamet järgmise aasta tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu!