TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Huvitegevus

INGLISE KEEL(1.-9.klass) on huviharidus, mis on integreeritud tunniplaani sisse.

FOLKLOOR (1.-2. klass) on huviharidus, mis on integreeritud tunniplaani sisse.

KEEMIA HUVIRING
ÕPETAJA: Lee Raide
KLASSID: 1.-4. klass
Keemia huviringis tutvume lähemalt keemiliste nähtustega ja keemiaga meie igapäevelus.
Tunnis teeme põnevaid katseid ja õppima tundma esimesi keemia põhitõdesid.


VENE KEELE RING ALGKOOLILE
ÕPETAJA: Aljona Netšipailo
KLASSID: 1.-3.klass

Vene keele ja kultuuri õpetamine toimub aktiivõppe võtete abil. Õpime peamiselt läbi mängude, laulude ja draamaelementide. Õpilane tegutseb, kogeb ise ja omandab põhisõnavara. Õppe käigus keskendume eelkõige kuulamisele ja rääkimisele. Vene keele õppimine laiendab laste silmaringi ja soodustab vene keele kasutamist algtasemel.

VENE KEELE RING “BARANKA”
ÕPETAJA: Aljona Netšipailo
KLASSID: 4.-5.klass

Õpime vene keelt mängulises vormis Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud õppeprogrammi järgi. Lapsed saavad julgust vene keelt ka väljaspool kooli (trennis, poes jne) kasutada ja põhjaliku ettevalmistuse vene keele tundideks 6. klassis. Tunnid koosnevad neljast osast: lühikesed suhtlemisharjutused, mille eesmärk on äratada laste tähelepanu ja kaasata neid ühistegevusse; interaktiivsed mängud, mis aitavad õpilastel vajalikku sõnavara omandada; suhtlemismängud, mis kinnistavad uut sõnavara; sõnastiku koostamine ja sõnade päheõppimine. Tundi on integreeritud õues-, avastusõpe ja draamaelemendid.

KUNSTI HUVIRING ALGKOOLILE
ÕPETAJA: Anna-Kaisa Vita
KLASSID: 1.-4. klass

PROGRAMMEERIMISRING  ALGKOOLILE (oli 2018/2019 õppeaastal ja avatakse uuesti 2020/2021 õppeaastal)
ÕPETAJA: Lidia Uuselu
KLASSID:1.-4.klass

Programmeerimisringi eesmärk on äratada huvi programmeerimise keele Scratch vastu. Alustades põhikäskudest ja liikudes lihtsamalt edasi keerulisemaks. Algklassidele mõeldud mänguline programmeerimine on jõukohane kõigile. Arendame loovust ja teeme tutvust põneva arvutimaailmaga. Tere tulemast programmeerimisringi!

MATEMAATIKA RING ALGKOOLILE (oli 2018/2019 õppeaastal ja avatakse uuesti 2020/2021 õppeaastal)
ÕPETAJA: Lidia Uuselu
KLASSID: 1.-4. klass

Matemaatikaringi eesmärk on äratada huvi mõtlemise vastu. Õpime otsima ja avastama. Tutvustame erinevaid matemaatilisi mänge arvutis. Lahendame nuputamisülesandeid paberile. Toetame kooliprogrammis õpitut. Tere tulemast matemaatikaringi!


TOOMKOOLI KOOR

TOOMKOOLI KOORID
1. klasside ettevalmistuskoor teisipäeviti kell 14.00-14.45 ja neljapäeviti kell 8.15-9.00
2.-4. klasside koor teisipäeviti kell 8.15-9.00 ja neljapäeviti kell 14.00-14.45
5.-9. klasside koor teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15.00-15.45
ÕPETAJAD: Piret Kuld ja Kaja Post

Lisaks senistele lauljatele on oodatud ka uued huvilised. Huviring on tasuta.

Lisainfo ja registreerimine: õpetaja Piret Kuld, piret.kuld@eelk.ee
Lisainfo ja registreerimine: õpetaja Kaja Post, kaja.post@eelk.ee

Koostöös VHK Muusikakooliga on Tallinna Toomkooli õpilastel võimalus osaleda muusikakooli tundides.