TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Õppetöö korraldus 2020/2021. õppeaastal

Õppetöö on Tallinna Toomkoolis 2020/2021. õppeaastal korraldatud vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldustele ja "Tallinna Toomkooli koroonaviiruse haiguse COVID-19 leviku tõkestamise plaanile", mis on kooskõlastatud kooli kriisitoimkonna ja õppenõukoguga ning kehtestatud direktori käskkirjaga kooli kodukorra lisana. Plaaniga on lapsevanematel ja kooli personalil võimalik tutvuda Stuudiumi keskkonnas ja SIIT


Tere tulemast 700-aastasesse Tallinna Toomkooli!

Tallinna Toomkool (edaspidi Toomkool) on XIII sajandil asutatud ning XX sajandil keeruliste ajaloosündmuste mõjul tegevuse katkestanud Tallinna Toomkooli (Domschule zu Reval) kristliku kultuuripärandi edasikandja ja tegevuse jätkaja. Tallinna Toomkool on Eesti vanim tegutsev kool,
mida on esmakordselt mainitud Taani kuninga Erik VI Menvedi poolt välja antud kooliprivileegi
ürikus 3. jaanuaril 1319. aastal.

Täna Tallinna vanalinnas kahes koolihoones tegutsevas Tallinna Toomkoolis on kristlik väärtuskasvatus (ladina- ja saksakeelsed mõtteterad, usuõpetus, kaplan), sõbralikud inimsuhted, inglise keele süvaõpe emakeele meetodil 1. klassist huviringina (5 tundi nädalas), eraldi poiste ja tüdrukute väikese õpilaste arvuga klassid (kuni 16 õpilast igas klassis), saksa keel 3. klassist, prantsuse või vene keel 6. klassist ja erinevad huviringid (folkloor, keemia, prantsuse keel, vene keel, programmeerimine, koorilaul, matemaatika, kandleõpe, rahvatants, viiul, jms).


Tallinna Toomkooli Rüütli tänava maja

  Tallinna Toomkooli Rüütli tänava maja


Toomkool 700                LOE EDASI

Vastuvõtt eelkooli         LOE EDASI

Vastuvõtt 1. klassi         LOE EDASI

Vastuvõtt 2.-9.klassi     LOE EDASI

Anneta                           LOE EDASI

Kalender                        LOE EDASI

Huviringid                     LOE EDASI

Tunniplaan                      LOE EDASI 

Koolivaheajad               LOE EDASI

Toitlustamine                   LOE EDASI

Koolivorm                      LOE EDASI

Rahulolu-uuring           LOE EDASI