TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Kontakt

TALLINNA TOOMKOOL

Telefon: 648 4881
E-post: tallinna.toomkool@eelk.ee
Aadress: Apteegi 3, 10146 Tallinn

Juhtkond ja tugipersonal 

Egle Viilma, direktor, egle.viilma@eelk.ee
Heiki Haljasorg, õppealajuhataja, heiki.haljasorg@eelk.ee
Vilja Kutsar, assistent,  tallinna.toomkool@eelk.ee 
Ingrid Soans, raamatupidaja, ingrid.soans@eelk.ee
Arho Tuhkru, kaplan, arho.tuhkru@eelk.ee 
Hanna Kaptein, psühholoog; hanna.kaptein@eelk.ee 
Peeter Schultz
, majandusjuhataja
Merje Schultz, perenaine (lapsepuhkusel)


Kolleegium

Arho Tuhkru, Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja, kolleegiumi esimees ameti poolest
Marko Tiitus, Konsistooriumi haridusassessor, kolleegiumi aseesimees ameti poolest
Egle Viilma, direktor, kolleegiumi liige ameti poolest

Veljo Kaptein, lapsevanemate esindaja
Kaisa Marran, lapsevanemate esindaja
Peep Mühls, lapsevanemate esindaja

Heiki Haljasorg
, õpetajate esindaja
Mai-Liis Mäeväli, õpetajate esindaja

Jüri Ehasalu, Kooli pidaja esindaja
Riivo Sinijärv, Kooli pidaja esindaja


Õpetajad

Tuuli Urb, 1T klassijuhataja, käsitöö, eelkool; konsultatsioon: R kell 15:00-16:00   tuuli.urb@eelk.ee
Heiki Haljasorg, 1P klassijuhataja, ajalugu; konsultatsioon: E,kell 14:00-16:00; heiki.haljasorg@eelk.ee
Ragne Arumägi, 2T klassijuhataja, kehaline kasvatus (tüdrukud), pikapäevarühma kasvataja; konsultatsioon: K kell 13:00  ragne.arumagi@eelk.ee
Aet Hintsov, 2P klassijuhataja, inglise keel, loodusõpetus; konsultatsioon: E, kell 14.00-14.45   aet.hintsov@eelk.ee
Katrin Vöörmann, 3T klassijuhataja, loodusõpetus; konsultatsioon: K kell 15.00-15.45;   katrin.voormann@eelk.ee
Lauri Koogas, 3P klassijuhataja, inglise keel, kehaline kasvatus; konsultatsioon K, kell 15.00-16.00; lauri.koogas@eelk.ee
Riina Lõhmus, 4T klassijuhataja, konsultatsioon: T,kell 8.00-9.00; riina.lohmus@eelk.ee
Mai-Liis Mäeväli, 4P klassijuhataja, käsitöö, eelkool, konsultatsioon E, kell 14.00-15.00; mai-liis.maevali@eelk.ee
Marget Kulo, 5P klassijuhataja, kehaline kasvatus (tüdrukud), folkloor, matemaatika; konsultatsioon: E, kell 14.50 - 15.35, K, kell 14.50 - 15.35; marget.kulo@eelk.ee
Reet Klettenberg, 5T klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, konsultatsioon: K,kell 15:00-16:00, reet.klettenberg@eelk.ee 
Aljona Suhhomlinova, 6T klassijuhataja, vene keel; konsultatsioon: E, kell 15.00-15.45 ruumis 6T;  aljona.suhhomlinova@eelk.ee
Ahti Saares, 6P klassijuhataja, inglise keel, saksa keel, ajalugu; konsultatsioon: E, kell 15.00-15.45   ahti.saares@eelk.ee

Merike Kaasiku, pikapäevarühma kasvataja, merike.kaasiku@eelk.ee 
Kaie Kadaksoo, kehaline kasvatus (tüdrukud); konsultatsioon: R, kell 12.00-13.00   kaie.kadaksoo@eelk.ee
Tiina Kallas, saksa keel, inglise keel; konsultatsioon:  T kell 15:00-16:00; tiina.kallas@eelk.ee 
Mari Kalling, muusika, koorijuht; konsultatsioon: kokkuleppel; mari.kalling@eelk.ee 
Mari Loit, inglise keele huviring,  konsultatsioon: K kell 15.00-15.45; mariloit@vhk.ee
Kristin Oidsalu, inglise keele huviring, konsultatsioon:  E kell 15.00-15.30; K kell 15.00-15.30     kristin.oidsalu@gmail.com
Kaja Post, muusikaõpetus, koor; konsultatsioon: E kell 14.45-15.30;   kaja.post@eelk.ee 
Kati Savitski, klassiõpetaja, parandusõpe; konsultatsioon R kell 14.00-15.00; kati.savitski@eelk.ee
Piret Viikholm, kehaline kasvatus (tüdrukute ballett), konsultatsioon: kokkuleppel; piret.viikholm@eelk.ee
Egle Viilma, usuõpetus, konsultatsioon: E kell 14-15 ja N kell 15-16, egle.viilma@eelk.ee
Anna-Kaisa Vita, kunstiõpetus, konsultatsioon: R,14.30-15.30; annakaisa.vita@artun.ee


Täiendavad kontsultatsioonide ajad ja järeleaitamistunnid lepitakse eraldi kokku aineõpetajaga. 

Tervisenõukogu

Egle Viilma, nõukogu juhataja
Hanna Kaptein
Silva Põldmets
Kersti Nigesen
Kristel Üksküla
Karin Veissmann

Kooliõde: Silva Põldmets, mobiil 56 200 147; vhk@kth.ee; vastuvõtt kokkuleppel

TALLINNA TOOMKOOLI SIHTASUTUS

Registrikood: 90010671
Kontakttelefon: 644 4140
E-post: tallinna.toomkool@eelk.ee
Postiaadress: Toom-Kooli 6, 10130 Tallinn
SEB Pank: IBAN EE681010220202964222

Egle Viilma, juhatuse liige.
E-post: tallinna.toomkool@eelk.ee

Sihtasutuse nõukogu liikmed: Urmas Viilma (esimees), Marko Tiitus, Indrek Treufeldt, Jüri Ehasalu, Erkki Truve, Olev Liivik, Kersti Nigesen ja Hannes Võrno. 

Tallinna Toomkooli Sihtasutus on kooli pidajaks koos kõige sellega kaasnevaga. Sihtasutuse ülesandeks on vajalike tingimuste loomine Tallinna Toomkooli tegevuseks. 

Sealhulgas: 

  • Tallinna Toomkooli arendamine ja vajalike ruumidega kindlustamine, sh vajadusel ja võimalusel ajaloolise Tallinna Toomkooli hoone (Toom-Kooli 11) koolihoonena kasutusele võtmine;
  • tingimuste loomine õppetöö korraldamiseks Tallinna Toomkoolis; 
  • majandustegevuse korraldamine ja arendamine Tallinna Toomkooli õppe- ja huvitegevuse toetamiseks;
  • tingimuste loomine Tallinna Toomkooli õpilastele huvitegevuse korraldamiseks ning personalile erialaseks enesetäiendamiseks;
  • Tallinna Toomkooli kooli kui kristlikele väärtustele toetuva üldhariduskooli õppe- ja huvitegevuseks vajaliku kirjanduse, inventari ja muude vahendite soetamine;
  • Tallinna Toomkooli raamatukogu arendamine.

Toomkooli usuõpetuse tund

ANNETA TALLINNA TOOMKOOLILE

Tallinna Toomkooli tegevust saab igaüks toetada omapoolse annetusega kooli arveldusarvele.

Saaja: Tallinna Toomkooli Sihtasutus
SEB Pank IBAN EE681010220202964222
Selgitus: Annetus Toomkooli heaks”

Rahvusvahelisteks ülekanneteks vajalikud andmed:
IBAN: EE681010220202964222
Panga kood: BIC: EEUHEE2X
Panga aadress: SEB Pank
Tornimäe 2, Tallinn 15010

Korrespondeeriv pank: SEB Pank
Selgitusse märkida: “Annetus Toomkooli heaks” ja oma nimi.
Seniste annetajate ja toetajate pikk nimekiri on leitav Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse koduleheküljelt  SIIT

NB! Kõigilt nimelistelt annetustelt tagastab Maksu- ja Tolliamet järgmise aasta tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu!