TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Huvitegevus

2016/2017 õppeaasta huviringid

INGLISE KEEL(1.-6.klass) on huviharidus, mis on integreeritud tunniplaani sisse.

FOLKLOOR (1.-2. klass)
on huviharidus, mis on integreeritud tunniplaani sisse.

KANDLERING kolmapäeviti kell 15.00-15.45 6T klassis

Kandleringis õpime mängima 6-keelset kannelt, laulame-mängime erinevaid rahvalaule -ja mänge. Oodatud on nii uued kui eelmisel aastal ringis osalenud lapsed. Osalustasu 15.- kuus.

Lisainfo ja registreerimine õpetaja Riina Lõhmus, riina.lohmus@eelk.ee

VIIULITUNNID SUZUKI MEETODIL

Viiulitunnid toimuvad kaks korda nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund (korraga 30 minutit). Suzuki meetodi järgi õppides on väga oluline koostöö lapsevanemaga. Vanem osaleb koos lapsega tundides, õpib ka ise algtasemel pilli mängima ja aitab last kodusel harjutamisel. Esialgu õpime pillimängu kuulmise ja matkimise teel, peagi lisandub ka noodiõpetus. Eesmärk on õppimisest, ühisest tegevusest ja musitseerimisest rõõmu tunda, õpilased osalevad Eesti Suzuki Ühingu kontsertidel ja laagris. Lähemalt saab Suzuki meetodist lugeda www.suzukimuusika.ee

Õppima ootame lapsi eelkoolist, 1. ja 2.klassist. Viiulitunnid toimuvad koostöös Kaarli kooli pillistuudioga, õppemaks on 90.- kuus (kevadel tulumaksutagastus).

Lisainfo ja registreerimine: õpetaja Riina Lõhmus, riina.toomkool@gmail.com

TOOMKOOLI KOOR
1.-3. klasside koor laulab teisipäeviti ja neljapäeviti kell 14-14.45 koos õpetaja Mari Kallinguga. 
4.-6. klasside koor laulab teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15.00-15.45 koos õpetaja Kaja Postiga. 

Lisaks senistele lauljatele on oodatud ka uued huvilised. Huviring on tasuta. 

Lisainfo ja registreerimine: õpetaja Mari Kalling,  mari.kalling@eelk.ee 
Lisainfo ja registreerimine: õpetaja Kaja Post,  kaja.post@eelk.ee

Koostöös VHK Muusikakooliga on Tallinna Toomkooli õpilastel võimalus osaleda muusikakooli tundides.
Muusikakooli tunnid on integreeritud tunniplaani sisse.