TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Huvitegevus

INGLISE KEEL(1.-8.klass) on huviharidus, mis on integreeritud tunniplaani sisse.

FOLKLOOR (1.-2. klass) on huviharidus, mis on integreeritud tunniplaani sisse.

FÜÜSIKA-KEEMIA HUVIRING
ÕPETAJAD: Lee Raide & Tiina Siedermann (esimene poolaasta on Lee Raide ja teine poolaasta on Tiina Siedermann)
AEG: .................
KOHT: .................
KLASSID: 1.-9. klass
HIND: 20 eur kuus
ESIMENE TUND: .................

PRANTSUSE KEELE HUVIRING
ÕPETAJA: .................
AJAD: .................
KOHT: A.................
KLASSID: 1.-4. klass
HIND: 20 eurot kuus
ESIMENE TUND on .................

Kuna pärastlõunal on lapsed väsinud, õpime uut keelt läbi laulude ja mängude. Tutvume ka prantsuse kultuuri, traditsioonide ja kommetega, aga üritame neid vaadata läbi prantsuse lapse silmade. Iga uus keel avab uue tahu meie kirjust maailmast!

PRANTSUSE KEELE HUVIRING
ÕPETAJA: .................
AJAD: .................
KOHT: .................
KLASSID: 5.- 9. klass
HIND: 20 eurot kuus
ESIMENE TUND on .................

Prantsuse keel on üks tähtsamatest keeltest maailmas. Huviringis keskendume eeskätt suulise keele õppimisele, et vajadusel prantsuskeelses keskkonnas hakkama saada. Prantsuskeelsete tekstide lugemine ja kirjutamine aitavad õpitut kinnistada. Loomulikult tutvume ka Prantsuse kultuuri, ajaloo ka traditsioonidega.

PROGRAMMEERIMISRING
ÕPETAJA: Lidia Uuselu
AJAD:
.................(I grupp)
................. (II grupp)
KOHT: ................. (I & II grupp)
KLASSID:1.-4.klass
HIND: 20 eur uus
ESIMENE TUND: .................

Programmeerimisringi eesmärk on äratada huvi programmeerimise keele Scratch vastu. Alustades põhikäskudest ja liikudes lihtsamalt edasi keerulisemaks. Algklassidele mõeldud mänguline programmeerimine on jõukohane kõigile. Arendame loovust ja teeme tutvust põneva arvutimaailmaga. Tere tulemast programmeerimisringi!

MATEMAATIKA RING ALGKOOLILE
ÕPETAJA: Lidia Uuselu
AEG: .................
KOHT: .................
KLASSID: 1.-4. klass
HIND: 20 eur kuus
ESIMENE TUND:. ................

Matemaatikaringi eesmärk on äratada huvi mõtlemise vastu. Õpime otsima ja avastama. Tutvustame erinevaid matemaatilisi mänge arvutis. Lahendame nuputamisülesandeid paberile. Toetame kooliprogrammis õpitut. Tere tulemast matemaatikaringi!

VENE KEELE RING ALGKOOLILE
ÕPETAJA: .................
AEG: .................
KOHT: .................
KLASSID: .................
HIND: 20 eur kuus
ESIMENE TUND: .................

Vene keele ja kultuuri õpetamine toimub aktiivõppe võtete abil. Õpime peamiselt läbi mängude, laulude ja draamaelementide. Õpilane tegutseb, kogeb ise ja omandab põhisõnavara. Õppe käigus keskendume eelkõige kuulamisele ja rääkimisele. Vene keele õppimine laiendab laste silmaringi ja soodustab vene keele kasutamist algtasemel.

VENE KEELE RING “BARANKA”
ÕPETAJA: .................
AEG: .................
KOHT: .................
KLASSID: .................
HIND: 20 eur kuus
ESIMENE TUND: .................

Õpime vene keelt mängulises vormis Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud õppeprogrammi järgi. Lapsed saavad julgust vene keelt ka väljaspool kooli (trennis, poes jne) kasutada ja põhjaliku ettevalmistuse vene keele tundideks 6. klassis. Tunnid koosnevad neljast osast: lühikesed suhtlemisharjutused, mille eesmärk on äratada laste tähelepanu ja kaasata neid ühistegevusse; interaktiivsed mängud, mis aitavad õpilastel vajalikku sõnavara omandada; suhtlemismängud, mis kinnistavad uut sõnavara; sõnastiku koostamine ja sõnade päheõppimine. Tundi on integreeritud õues-, avastusõpe ja draamaelemendid.

KANDLERING
ÕPETAJA Riina Lõhmus
AEG: .................
KOHT: .................
KLASSID: 1.-4. klass
ESIMENE TUND: .................
HIND: 20 eurot

Kandleringis õpime mängima 6-keelset kannelt, laulame-mängime erinevaid rahvalaule -ja mänge. Oodatud on nii uued kui eelmisel aastal ringis osalenud lapsed.

KUNSTI HUVIRING ALGKOOLILE
ÕPETAJA: Anna-Kaisa Vita
AEG: .................
KOHT: .................
KLASSID: 1.-4. klass
HIND: 20 eurot kuus + 10 eurot ühekorde materjali tasu
ESIMENE TUND on .................

KUNSTI HUVIRING PÕHIKOOLILE
ÕPETAJA: Anna-Kaisa Vita
AEG: .................
KOHT: .................
KLASSID: 5.-9. klass
HIND: 20 eurot kuus + 10 eurot ühekorde materjali tasu
ESIMENE TUND on .................

VIIULITUNNID SUZUKI MEETODIL
ÕPETAJA Riina Lõhmus
AEG: kokkuleppel õpetajaga
KOHT: Toimub koostöös Kaarli Kooli pillistuudioga, tunnid Toomkoolis või Kaarli Koolis
KLASSID: Eelkool - 2. klass
HIND: 90 eurot kuus (sisaldab nädalas üht individuaaltundi ja üht grupitundi)

Viiulitunnid toimuvad kaks korda nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund (korraga 30 minutit). Suzuki meetodi järgi õppides on väga oluline koostöö lapsevanemaga. Vanem osaleb koos lapsega tundides, õpib ka ise algtasemel pilli mängima ja aitab last kodusel harjutamisel. Esialgu õpime pillimängu kuulmise ja matkimise teel, peagi lisandub ka noodiõpetus. Eesmärk on õppimisest, ühisest tegevusest ja musitseerimisest rõõmu tunda, õpilased osalevad Eesti Suzuki Ühingu kontsertidel ja laagris. Lähemalt saab Suzuki meetodist lugeda www.suzukimuusika.ee

TOOMKOOLI KOOR

TOOMKOOLI KOORID
1. klasside ettevalmistuskoor teisipäeviti kell 14.00-14.45 ja neljapäeviti kell 8.15-9.00
2.-4. klasside koor teisipäeviti kell 8.15-9.00 ja neljapäeviti kell 14.00-14.45
5.-8. klasside koor teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15.00-15.45
ÕPETAJAD: Mari Kalling ja Kaja Post

Lisaks senistele lauljatele on oodatud ka uued huvilised. Huviring on tasuta.

Lisainfo ja registreerimine: õpetaja Mari Kalling, mari.kalling@eelk.ee
Lisainfo ja registreerimine: õpetaja Kaja Post, kaja.post@eelk.ee

Koostöös VHK Muusikakooliga on Tallinna Toomkooli õpilastel võimalus osaleda muusikakooli tundides.
Muusikakooli tunnid on integreeritud tunniplaani sisse.

Koostöös VHK Muusikakooliga on Tallinna Toomkooli õpilastel võimalus osaleda muusikakooli tundides.
Muusikakooli tunnid on integreeritud tunniplaani sisse.


 

+
Vasta otse saatjale uue sõnumiga