TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Tere tulemast!

Tallinna Toomkool on erakool, mis jätkab XIII sajandil asutatud ning XX sajandil enam kui poolesajaks aastaks tegevuse katkestanud Tallinna Toomkooli (Domschule zu Reval) tegevust ja kristliku kultuuripärandi edasikandmist.

Täiendav vastuvõtt 7. klassi 2017/18 õppeaastaks
- Kohad täidetakse avaliku konkursi korras;
- Sooviavaldus koos klassitunnistuse koopiaga esitada 1. augustiks 2017 aadressile tallinna.toomkool@eelk.ee;
- Kirjalik sisseastumistest toimub 18.augustil;
- Tulemused ja vestlusele kutsumise aeg avalikustatakse 22. augustil;
 - Vestlused õpilase ja vanemaga toimuvad 23.- 25. augustil 2017;
- Otsusest lapse 7. klassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teavitab kool vestlusele kutsutud õpilase vanemat hiljemalt 28. augustil 2017.Tallinna Toomkooli maja Apteegi tänaval


Kalender

LOE EDASI

Eelkool                                    

LOE EDASI

Huviringid                                

LOE EDASI

Tunniplaan                              

LOE EDASI  

Koolivaheajad                     

 LOE EDASI

Toitlustamine                           

 LOE EDASI

Koolivorm                                     

LOE EDASI

1P ja 1T blogi                         

LOE EDASI